Pescuit marin
Pescuit amenajari piscicole
Dunarea si Delta Dunarii
Pescuit subacvatic
Pesti marini
Pesti de apa dulce

Momeli si nade de pescuit
Monturi pentru pescuit
Noduri pentru pescuit
Stiati ca ...?

Undite (fixe)
Vergi
Mulinete
Fire
Naluci
Accesorii
Trusa pentru pescuit
Ambarcatiuni pescuit

Legea nr.192 din
19 aprilie 2001

Completarea Legii
nr.192/2001

Meteo
Solunar pescuit

Aspicuri din peste
Budinci si aluaturi cu peste
Ciorbe si borsuri pescaresti
Conserve de peste
Fructe de mare
Gustari din peste
Peste la cuptor
Peste la gratar
Marinate cu peste
Peste prajit
Piftii din peste
Plachie de peste
Preparate din broaste
Preparate din raci
Preparate diverse
Rasol de peste
Salate din peste
Saramuri de peste
Sosuri pentru peste
Tocaturi din peste

 

ROMĀNIA
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE

ORDIN
Nr. 1134 din 28. 10. 2005
privind accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului

Ministrul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale - in baza :
- referatului de aprobare nr.2259/ 20.10.2005,
- prevederilor lit. e) a art. 73, alin. 1 al art. 8, art. 121, art. 14, alin. 1, 2, 4, 5 ale art. 16, alin. 1, 2 ale art.21 din Legea nr.192 / 2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- prevederilor Hot_rārii Guvernului nr. 155 / 2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, cu modificarile si completarile ulterioare, emite prezentul:

ORDIN

Art. 1 Accesul la resursele acvatice vii in vederea practicarii pescuitului se face in baza permisului de pescuit in zona solicitata.
Art. 2 Permisul de pescuit este un document, cu regim special, tiparit de Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol si eliberat de gestionarii resurselor acvatice vii.
Art. 3 Permisul de pescuit este nominal si netransmisibil.
Art. 4 (1) Permisul de pescuit poate fi:
a) permis de pescuit comercial pentru pescar profesionist - valabil 10 ani b) permis de pescuit sportiv pentru pescar sportiv - valabil 1 an
(2) Modelul si continutul permiselor de pescuit este prezentat in Anexa nr. 1
Art. 5 Pentru dobandirea permisului de pescuit comercial sunt necesare urmatoarele documente :
- cerere tip, conform modelului din Anexa nr. 2,la prezentul ordin;
- copie dupa actul de identitate;
- cazier judiciar / declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca solicitantul nu a fost condamnat pentru infraciuni prev_zute īn Legea nr.192 / 2001, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- certificatul de inregistrare / dovada de membru al asociatiei / organizatiei / document de atestare profesionala
Art. 6(1) Pentru dobandirea permisului de pescuit sportiv este necesara dovada calitatii de membru al unei asociatii de pescari sportivi legal constituite.
(2)Eliberarea permisului de pescuit sportiv se face de catre asociatia de pescari sportivi, in baza contractului incheiat cu gestionarii resurselor acvatice vii.
Art. 7(1)Detinatorii de permis de pescuit pot pescui in scop recreativ/sportiv in orice bazin piscicol natural de pe teritoriul Romaniei in baza unei viniete speciale emisa de Compania Nationala de Administrare a Fondului Piscicol, aplicate pe permis.
(2) Modelul si continutul vinietei sunt prezentate in Anexa nr. 3,la prezentul ordin.
Art. 8(1)Gestionarul resursei acvatice vii poate suspenda permisul de pescuit pe o perioada de 30 de zile in cazul in care exista un litigiu declarat.
(2)Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura poate anula permisul de pescuit la propunerea personalului propriu cu drept de control, a gestionarilor precum si a altor institutii abilitate cu drept de control.
Art. 9 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga:
- anexele nr. 6 si 7 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si padurilor nr.350/2001 pentru aprobarea continutului si modelelor autorizatiilor de pescuit in scop comercial, recreativ/sportiv si stiintific, precum si a permiselor de pescuit individuale, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 617 din 1 octombrie 2001;
- art.6 _i anexa nr.2 la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr.430/2005 privind acordarea dreptului de pescuit in scop recreativ /sportiv in bazinele piscicole naturale, publicat īn M.Of. Partea I, nr.506 din 15 iunie 2005 ; precum si orice alte prevederi contrare prezentului ordin .
Art. 10 Anexele 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 11 Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

MINISTRU
Gheorghe FLUTUR
Anexa 1 - Anexa 2 - Anexa 3

 


Pariuri Sportive
 
 
Pescuit | Tehnici de pescuit | Scule de pescuit | Legislatie | Joc pescuit | Magazin pescuit
Despre vreme | Retete culinare | Forum pescuit | Evenimente | Galerie Foto | Publicitate | Contact
 
© 2004-2013 - Creative Vision
Toate drepturile rezervate